Vuoden 2018 kohokohdat

“Vuosi 2018 oli hyvän toimeenpanon, paranevan kannattavuuden ja tilausten kasvun vuosi.”

Konecranes teki hyvän tuloksen vuonna 2018. EBITA-marginaalimme parani, ja tilaustemme määrä nousi ennätystasolle.

Suoriuduimme vuodesta hyvin etenkin ottaen huomioon, miten paljon työtä teimme MHPS-integraation eteen. Vuosi 2018 oli kiistatta integraation kriittisin vuosi, niin yritysostosta saavutettavien hyötyjen kuin osakkeenomistajienkin näkökulmasta.

Lue toimitusjohtajan katsaus kokonaisuudessaan

Konecranes

Vuoden 2018 avainluvut
0
Saadut tilaukset, MEUR
0
Liikevaihto, MEUR
0
Oikaistu EBITA-kateprosentti, %
0
Tilauskanta, MEUR
0
Myönnetyt ja haetut patentit
0
Nettovelkaantumisaste, %
Lataa taloudellinen katsaus (PDF)

Materiaalinkäsittelyala on suuressa murroksessa ja olemme siirtymässä uudelle aikakaudelle koneiden välisessä viestinnässä.

Olemme valmiina Teollisuus 4.0 -aikakaudelle. Se tarjoaa meille suuria mahdollisuuksia integroitua entistä syvemmin asiakkaidemme toimintojen ekosysteemiin. Alan trendinä on, että älytoiminnot laajentuvat raskaista prosessilaitteista myös kevyempiin laitteisiin. Tämä tuo meille mittakaavaetuja, koska voimme tarjota yhdenmukaista teknologiaa, joka kattaa koko tuotevalikoimamme.

Liiketoiminta-alueet

Satamaratkaisut

Tilausten määrä kasvoi kohtalaisesti vuonna 2018 ja toiminta vilkastui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuoden 2018 kohokohta oli Abu Dhabi Terminalsilta saatu tilaus 54 automatisoidusta kiskoilla liikkuvasta konttinosturista.


Teollisuuslaitteet

Vuonna 2018 otimme käyttöön Demag-toimintojen ja muiden Konecranes-toimintojen markkinastrategian, ja rakensimme uutta yhdistettyä toimitus- ja tehdasverkostoamme. Taloudellinen tulos kehittyi myönteisesti.


Kunnossapito

Vuonna 2018 saavutimme kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen liittyneet tavoitteemme. Hyödynsimme digitalisaation ja liike­toiminta­ympäristömme murrosta sekä MHPS-integraation tuomia synergioita. Toimintojen tehokkuus, tarkka kustannuskuri ja asiakaskokemus kehittyivät vakaasti.

Lisätietoja on saatavilla ladattavasta vuosikatsauksesta (PDF)

Uskomme kestävän kasvun syntyvän vastuullisen toiminnan kautta.

Haluamme saada aikaan suurempaa muutosta tarjoamalla kestäviä ja innovatiivisia tuotteita ja palveluja, joissa hyödynnetään kiertotalouden ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Vastuullisuuden kohokohdat

Erityisesti kiertotalous tarjoaa valtavia mahdollisuuksia suunnitella nostolaitteemme niin, että niitä voidaan käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrättää. Laitteet voidaan myös korvata palveluilla mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteenamme on tarjota innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kun koko teollisuudenala tekee yhteistyötä, voimme käyttää raaka-aineita ja energiaa tehokkaammin ja vahvistaa arvoketjua kokonaisuudessaan.

Lunastamme lupauksemme

Raportoimme avoimesti siitä, miten edistymme muun muassa resurssitehokkuudessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä, turvallisuuden parantamisessa ja arvon luonnissa kestävän tuotevalikoimamme kautta. Periaatteemme ja sitoumuksemme määrittävät tapaa, jolla hallinnoimme yritysvastuutoimintaamme.

Lataa vastuullisuusraportti (PDF) tästä