Årets 2018 höjdpunkter

“2018 var ett år av lyckat genomförande, förbättring av EBITA-marginalen och ökad orderingång.”

Konecranes redovisade ett starkt resultat för 2018. Vi levererade förbättringar av EBITA-marginalen och ordertillväxten slog rekord.

Jag är särskilt nöjd med verksamhetens prestanda med tanke på det hårda arbete som utförts med att integrera MHPS, och vi kan hävda att 2018 har varit det mest kritiska året med avseende på att leverera fördelarna med förvärvet och uppfylla vårt åtagande gentemot aktieägarna.

Läs hela verkställande direktörens översikt

Konecranes

Året 2018 i siffror
0
Orderingång, MEUR
0
Omsättning, MEUR
0
Justerad EBITA-marginal, %
0
Orderstock, MEUR
0
Antal aktiva och pågående patent
0
Skuldsättningsgrad, %
Ladda ner finansiella översikten (PDF)

Grundläggande förändringar håller på att ske inom materialhanteringen, och nästa nivå av kommunikation mellan maskiner närmar sig.

Vi ser framtiden för vårt utbud utifrån dess beredskap för Industri 4.0 och dess starka potential för integration i det större ekosystemet i kundernas verksamhet. En trend är att intelligensen kommer att utökas till lättare enheter från den tunga processutrustningen, samtidigt som vi drar nytta av skalfördelar tack vare vår förmåga att utnyttja gemensam teknologi inom hela portföljen.

Affärsområden

Hamnlösningar

Affärsområdet Hamnlösningar uppvisade en moderat ökning av orderingången under 2018 med en ökad aktivitet i Europa och Nordamerika. En viktig höjdpunkt under 2018 var vår order från Abu Dhabi Terminals på 54 automatiserade spårbundna portalkranar.


Industriutrustning

År 2018 tog vi i bruk den fastställda marknads-introduktionsstrategin för Demag och övriga Konecranes-verksamheter. Under året har det nya kombinerade leverans- och fabriksnätverket också byggts upp. Affärsområdets lönsamhet har överlag fortsatt att förbättras.


Service

År 2018 uppfyllde affärsområdet Service sitt löfte om att skapa tillväxt och vinst från den pågående digitala och affärsmässiga omvandlingen samt synergierna från förvärvet av MHPS. Såväl ökad operativ effektivitet och noggrann kostnadskontroll som förbättrad kunderfarenhet uppnåddes.

Ladda ner årsredovisningen (PDF) för mer information

Konecranes anser att hållbar tillväxt är resultatet av ett starkt, ansvarsfullt agerande.

Vi strävar efter att stimulera större förändring genom ett hållbart och innovativt utbud som utnyttjar potentialen för cirkuläritet och digitalisering.

Höjdpunkter inom hållbarhet

Vi ser stor potential, särskilt i den cirkulära ekonomin, i att utveckla vår lyftutrustning så att den kan återanvändas och återvinnas eller ersättas av tjänster där det är möjligt. Vår målsättning är att erbjuda innovativa och ekoeffektiva lösningar för våra kunder. Genom att arbeta tillsammans som en industri kan vi vara effektivare i vår användning av råmaterial och energi samt stärka hela värdekedjan.

Vi uppfyller våra löften

Vi vill upprätthålla förtroende och öppenhet genom att kommunicera om våra framsteg och resultat i frågor som rör resurseffektivitet och koldioxidminskning, säkerhet på alla nivåer och hur vi skapar värde kring vår verksamhet genom vårt hållbara utbud. Våra principer och åtaganden spelar en viktig roll i hanteringen av vårt företagsansvar.

Klicka här för att ladda ner hållbarhetsrapporten (PDF)